Methodological materials for teachers

Результати вибору підручників 

 

Освітні програми для 10-11 класів
Освітні програми професійної(професійно-технічної) освіти
Освітні програми ФМБ
Навчальні плани для підготовки фахового молодшого бакалавра
Силабуси з навчальних дисциплін
Робочі програми з навчальних дисциплін
Рецензії та відгуки роботодавців

Відгук здобувача освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Критерії оцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Перспективний план навчально-виховної роботи ВПУ №29 м.Львова на 2022-2023н.р.

Наказ про організацію освітнього процесу у ВПУ№29 м.Львова

Положення:

Методичні рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт учнів ІІІ ступеню навчання (фаховий молодший бакалавр)

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ВПУ №29 м.Львова

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВПУ №29 м.Львова

Положення про дипломне проектування у ВПУ №29 м.Львова

Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників ВПУ №29 м.Львова

Положення про індивідуальний план навчання здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» ВПУ № 29 м. Львова

Положення про куратора навчальної групи ВПУ №29 м.Львова

Положення про матеріальне стимулювання працівників ВПУ №29 м.Львова

Положення про методичну (циклову) комісію ВПУ №29 м.Львова

Положення про мотиваційний лист абітурієнта ВПУ №29 м.Львова

Положення про навчальні дисципліни вільного вибору студентів (вибіркові навчальні дисципліни)

Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін навчального плану підготовки фахових молодших бакалаврів

Положення про наглядову (піклувальну) раду

Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб (у т.ч. форми анкет) ВПУ №29 м.Львова

Положення про організацію освітнього процесу фахових молодших бакалаврів ВПУ №29 м.Львова

Положення про освітньо-професійні програми у ВПУ №29 м.Львова

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВПУ №29 м.Львова

Положення про порядок призначення і встановлення розмірів іменних (персональних) стипендій ВПУ №29 м.Львова

Положення про порядок проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання до ВПУ №29 м.Львова за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасника освітнього процесу ВПУ №29 м.Львова

Положення про порядок розроблення та реалізацію освітньо-професійних програм у ВПУ №29 м.Львова

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ВПУ №29 м.Львова

Положення про проведення практик здобувачів освіти за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» ВПУ № 29 м.Львова

Положення про силабус навчальної дисципліни ВПУ №29 м.Львова

Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у ВПУ №29 м.Львова

Положення про стажування фахівців на базі навчально-практичних центрів ВПУ №29 м.Львова

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Положення про учнівське самоврядування ВПУ №29 м.Львова

Положення про Центр професійної кар’єри ВПУ №29 м.Львова

Положення стипендіальної комісії про порядок призначення і виплати премії та матеріальної допомоги учням ВПУ №29 м.Львова

Положення стипендіальної комісії про порядок призначення і виплати стипендії учням ВПУ №29 м.Львова

Програма Державної атестації (комплексний кваліфікаційний іспит) студентів ВПУ №29 м.Львова

Положення про умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Вищому професійному училищі № 29 м. Львова

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про Раду профілактики правопорушень здобувачів освіти 

Список керівного складу, методисти, медпрацівник, бібліотекар, вихователі, художні керівники ВПУ №29 м.Львова

Список викладачів ВПУ №29 м.Львова 

Штатний розпис 2022

 

Атестація працівників

Особливості атестації педагогічних працівників

 

Перспективний план проходження атестації педагогічними працівниками ВПУ №29 м.Львова на 2021-2025рр.

 

Атестація педагогічних працівників 2023-2024н.р.

Склад методичний та циклових комісій 2023-2024

Адреса електронної пошти  для подання педпрацівниками документів на атестацію

lviv_vpu29@ukr.net або vpu29lviv.AK@ukr.net

________________________________________________________

Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.

Список педагогічних працівників ВПУ №29 м. Львова, які атестуються у 2023р.

Інформація про педагогічних працівників ВПУ №29 м.Львова, які атестуються у 2022-2023 н.р. рішення щодо яких приймає атестаційна комісія ІІІ рівня

Інформація про педагогічних працівників ВПУ №29 м.Львова, які атестуються у 2022-2023 н.р.

План роботи АК 2022-2023 н.р.

Графік засідання АК 1 рівня

Графік вивчення роботи працівників, що атестуються у 2022-2023 н.р.

Склад методичний та циклових комісій 2022-2023

________________________________________________________

Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.

План роботи АК 2021-2022 н.р.

Графік засідання АК 1 рівня

Наказ про результати педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.

Склад МК ЦК-2021-2022