Гуртки

Гуртки та художня самодіяльність

Мета гурткової роботи в училищі: створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка учнів до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впроваджені якісно нових форм  і методів організації позаурочної життєдіяльності учнів.

Відповідно до технічно-цільової спрямованості  і психологічних особливостей учнів, гуртки в училищі класифікуються за такими профілями:

  • виробничо-технічні
  • спортивні
  • художньої самодіяльності
  • інтелектуальні

Виробничо-технічний профіль об’єднує гуртки, в яких із метою профорієнтаційної та професійної підготовки учнів поєднується навчання з виробничою практикою. До них відносяться гуртки технічної творчості, спрямовані на ознайомлення учнів із засобами та результатами досягнень у певній професійній діяльності, самопідготовку з обраної професії.

Значне місце у роботі спортивних гуртків займає участь учнів у спортивних змаганнях конкурсах, які є ефективною формою підведення підсумків як роботи гуртка в цілому, так і досягнень його окремих учасників.

Важливу роль у позаурочній виховній роботі належить гурткам художньої самодіяльності. Виховна цінність участі учнів в гуртках полягає в тому, що мистецтво естетично розвиває їх пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів. Учні мають змогу виявити у свою творчість.

Керують роботою гуртків досвідчені майстри в/н та працівники, які є справжні фахівці своєї справи, які багато уваги приділяють індивідуальній роботі з учнями, що сприяє розкриттю їх творчих здібностей, збагачує духовний світ учнів, розкриває їх особистість.

Результат роботи – постійна участь гуртківців в обласних конкурсах, виставках та отримання призових  місць.