Нормативні акти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Ліцензія у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (детальніше за посиланням https://registry.edbo.gov.ua/university/2178/professions/)

НАКАЗ про переоформлення ліцензії ПТО

 

Ліцензія у сфері фахової передвищої освіти (детальніше за посиланням https://registry.edbo.gov.ua/university/2178/specialities-before/)

НАКАЗ про ліцензування освітньої діяльності ФМБ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

 

Ліцензія у сфері вищої освіти (детальніше за посиланням https://registry.edbo.gov.ua/university/2178/specialities/)

НАКАЗ Про переоформлення ліцензій ВО

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Наказ про результати державної атестації

Свідоцтво про атестацію

Сертифікати про акредитацію спеціальностей

Сертифікат акредитації підготовки водіїв

АКТ узгодження переліку спеціальностей 2015

Наказ про закріплення державного майна за ВПУ№29 м.Львова

Свідоцтва про право власності

СТАТУТ ВПУ № 29 м. Львова 

Витяг з ЄДР (розширений)

Виписка з ЄДР

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05170101 «Виробництво харчової продукції» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» у Вищому професійному училищі № 29 м. Львова

Освітньо-професійна програма ФМБ “Виробництво харчової продукції” (181 “Харчові технології”)