Матеріально-технічне забезпечення

Відповідно до Закону України «Про освіту» та вимог інших нормативних документів про заклад освіти, адміністрація училища, педагогічний колектив систематично дбають про вдосконалення матеріально-технічної бази. Для здійснення освітнього процесу в училищі є в наявності:

  • чотирьохповерховий корпус, площею 2352,7 м2 ;
  • два двоповерхових навчальних корпуси, площею 1862,6 м2, в яких обладнано згідно вимог сьогодення навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, сучасний навчально-практичний центр напряму «Автомобільний транспорт»;
  • гуртожиток на 250 місць, площею 3129,0 м2, в якому розміщені навчальні майстерні, площею 180,7 м2, їдальня-буфет – 86,1 м2;

–    спортивний зал площею 151 м2, тренажерний зал площею 30м2..

Належна увага приділяється питанням формуванням основних джерел інформатизації як освітнього процесу, так і діяльності адміністрації, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, яка визначається такими основними напрямками:

  • забезпечення сучасною комп’ютерною технікою і мультимедійними засобами;
  • придбання ліцензованих програмних продуктів для навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальної та фахової підготовки, розробка програмного забезпечення до кожної з навчальних дисциплін;
  • створення комп’ютерної мережі з використанням технологій Internet;
  • створення бази даних державних стандартів, науково-дослідних і науково-методичних робіт та впровадження автоматизованої системи прогнозування її якості;

В училищі створено належні житлово-побутові умови для учнів. В наявності є гуртожиток на 250 місць, медичний пункт, актовий зал на 230 місць.

Кабінети та лабораторії атестовані на відповідність матеріально-технічній, санітарно-гігієнічній, навчально-методичній готовності до початку навчального року, що підтверджено актами прийому кабінетів/лабораторій.

З метою розширення можливостей комп’ютерної бази навчального закладу застосовано комплексний підхід до організації функціонування трьох комп’ютерних кабінетів, що передбачає застосування сучасних технологій віртуалізації, термінальних серверів. Електронно-інформаційне середовище відповідає вимогам сучасності та перебуває у процесі безперервного апаратного і програмного оновлення та охоплює роботу всіх учасників освітнього процесу. Поряд з комерційними продуктами Microsoft Office та Microsoft Windows використовується OpenSource системи типу Linux, а саме Ubuntu та Edubuntu.

Загальна кількість комп’ютерної техніки у навчальному закладі складає 85 одиниць, з них 45 одиниць експлуатуються не більше 8 років. Навчальний процес забезпечують 45 одиниць комп’ютерної техніки.

Всі комп’ютери училища підключені до мережі Internet. В училищі установлені і працюють 15 мультимедійних проекторів та 4 інтерактивні панелі. Кабінети постійно поповнюються новим обладнанням і наочністю.

У закладі працює їдальня на 150 посадкових місць.

Училище має необхідну інфраструктуру для здійснення навчання, організації побуту та дозвілля здобувачів освіти, що підтверджується показниками ліцензійних вимог.

Навчально-матеріальна база відповідає вимогам навчальних планів і програм, дозволяє виконувати їх в повному обсязі і сприяє забезпеченню якісної підготовки кваліфікованих робітників. Санітарно-технічний стан корпусів – задовільний. На всіх поверхах обладнані і функціонують санвузли. Створені необхідні умови для додержання здобувачами освіти особистої гігієни. Експлуатація матеріально-технічної бази ведеться на належному рівні, постійно контролюється правильність експлуатації відповідальними особами та адміністрацією. Матеріальні цінності, обладнання закріплені за завідуючими кабінетами та лабораторіями, які є матеріально відповідальними особами.

Для провадження освітньої діяльності за професією «Перукар (перукар-модельєр)» використовується обладнання, яке наведено в додатку 37 до Ліцензійних умов.

Обладнано кабінет «Перукарської, манікюрної та візажної справи. Матеріалознавства» (Перукарська справа, матеріалознавство). Кабінет забезпечений відповідними дидактичними матеріалами, плакатами, стендами, роздавальними матеріалами, брошурами, буклетами, інформаційними листками, навчальною і довідковою літературою. Робоче місце викладача обладнано ноутбуком, телевізором.

Для проведення уроків виробничого навчання з професії  «Перукар (перукар-модельєр)» обладнано дві майстерні «Перукарської та візажної справи» та «Перукарської справи». У майстернях створено та обладнано робочі місця для здобувачів освіти та майстрів в/н, які оснащені дзеркалом, кріслом,  туалетним столом, інструментами для розчісування волосся, ріжучими інструментами, інструментами для укладання і завивки волосся, пристосуваннями та білизною, а також майстерні  забезпечено: бойлером, мийками, сушуарами, манекенами голови, стерилізаторами, кардами, тресбанком,  клімазонами та іншим.  Обладнання відповідає переліку основних засобів навчання згідно СП(ПТ)О 5141.S.96.02 – 2017.

Площі кабінету та майстерень використовуються раціонально і відповідають вимогам норм санітарії щодо розрахунку площі на одного учня. Освітлення робочих місць здобувачів освіти відповідає санітарним нормам.

Для проведення занять з фізичної культури в училищі є спортивний зал площею 151 м2, тренажерний зал площею 30м2, які обладнані відповідно до вимог, та спортивний майданчик. Спортивним інвентарем спортзал та спортивний майданчик забезпечені на 100%. Наявна спортивно-фізкультурна база відповідає вимогам та забезпечує якісну фізичну підготовку здобувачів освіти. Працюють спортивні секції з футболу, настільного тенісу, волейболу. Учні беруть активну участь у міських та обласних спортивних змаганнях.

Матеріально-технічне оснащення і навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів та майстерень дає можливість виконувати навчальні програми із всіх видів підготовки на 100%.

У листопаді 2020 року відкрито навчально-практичний центр за напрямком «Автомобільний транспорт», який складається з навчальних кабінетів (кабінет професійно-теоретичної підготовки, правил дорожнього руху та основ безпеки руху), лабораторії двигунів внутрішнього згоряння, майстерні діагностики та ремонту колісних транспортних засобів, автослюсарної майстерні, які укомплектовані сучасними засобами навчання, обладнанням, інструментом, діючими стендами, дидактичними матеріалами та комплексно-методичним забезпеченням.